JADAR RA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:  „Wdrożenie innowacyjnego produktu – kształtki akustycznej, w oparciu o nowatorskie rozwiązania” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek

Numer umowy: POIR.03.02.01-06-0019/15-00

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy JADAR RA, poprzez wdrożenie wyników prac B+R, na rzecz wprowadzenia na rynek nowego produktu – kształtki akustycznej.

Bezpośrednim efektem będzie wprowadzenie do oferty JADAR RA nowego w skali świata produktu, o wysokich standardach jakościowych, a co za tym idzie zwiększenie przychodów firmy, generowanych z tytułu eksportu towarów. Istotne znaczenie w osiągnięciu wskazanego powyżej efektu odegra również wdrożenie innowacji marketingowej, zorientowanej na zwiększenie skuteczności prowadzonych działań marketingowych na rodzimym i międzynarodowym rynku.

Wartość projektu:  25 220 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 17 650 000.00 PLN

Przedsiębiorstwo JADAR RA w Lublinie przy ul.Metalurgicznej będzie realizowała projekt związany z wdrożeniem innowacyjnego produktu – kształtki akustycznej w oparciu o nowatorskie rozwiązanie.

Inwestycja firmy JADAR RA w Lublinie dotyczy projektu, wdrożenie innowacyjne na skale światową wyrobu–kształtki akustycznej o niespotykanych dotychczas parametrach użytkowych, do zastosowania w branży budowlanej. Zasadniczym elementem innowacyjności produktu jest zastosowanie produktu nowatorskiego składu mieszanki betonowej, opracowanej w ramach badań zleconych oraz nowej technologii wytwarzania wyrobu, podyktowanej zaimplementowaniem nowego składnika mieszanki – odpadu poprodukcyjnego w postaci mieszanki popiołowo-żużlowej.

Przedsiębiorstwo Jadar Sp. z o.o. posiada szerokie know-how w obszarze uszlachetnienie produkowanych wyrobów, podnosząc jednocześnie parametry użytkowe oraz nadając nowe funkcjonalności, czego dowodem są zgłoszone wzory użytkowe:
  • nr 121537. Kostka brukowa płukana:
  • nr 067743 Zestaw modułowych pustaków wygłuszeniowych:
  • nr 067742 Cieko – krawężnik drogowy.

Wprowadzanie nowych nowych produktów, nowych technologii, opracowywanie procesów przetwarzania odpadów w celu uzyskania z nich pełnowartościowych produktów to główne założenia polityki firmy JADAR RA. Dążymy do doskonałości w symbiozie z otoczeniem.

INWESTYCJA REALIZOWANA W OPARCIU O PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTY ROZWÓJ 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA

WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁANIE

3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIE NA RYNEK