Przedsiębiorstwo JADAR RA Sp.zo.o. powstało w 2011r. w odpowiedzi na lukę biznesową w obszarze innowacyjnych rozwiązań, skierowanych do branży budowlano – montażowej.

JADAR RA opracował strategię rozwoju firmy, której głównym założeniem jest wdrażanie innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa. Pierwszymi krokami na drodze realizacji założonych planów, stanowiło przeprowadzenie projektu, opartego na badaniach, finansowanego ze środków unijnych, na rzecz wprowadzenia nowatorskiej technologii produkcji lekkiego pustaka wygłuszeniowego, w oparciu o wynalazek P.400884 pt.: ,, Sposób wytwarzania lekkiego pustaka wygłuszeniowego z wykorzystaniem produktu odpadowego w postaci uzasadnionej mieszanki popiołowo – żużlowej i lekki pustak wygłuszeniowy”.

Wykorzystując opisane powyżej doświadczenia, firma nabyła kompetencje w zakresie komercjalizacji prac badawczych, jak również skutecznego wdrażania innowacyjnych technologii do działalności firmy.

Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja wyrobów wibroprasowanych.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, firma JADAR RA obdarzana jest zaufaniem przez swoich klientów.

Do grupy głównych dotychczasowych odbiorców należą:
  1. Firmy remontowo – budowlane
  2. Firmy świadczące kompleksowe usługi brukarsko – budowlane
  3. Autoryzowane punkty sprzedaży produktów firmy JADAR RA
  4. Składy budowlane

Firma JADAR RA współpracuje z wieloma strategicznymi przedsiębiorstwami, dzięki którym dystrybuuje swoje produkty. Partnerzy Ci, dzięki długoletnim tradycjom i doświadczeniu oraz ugruntowanej pozycji na rynku posiadają wypracowane kanały dystrybucji oraz trwałe relacje biznesowe, pozwalające na skuteczny obrót produktami wytworzonymi przez firmę.

JADAR RA reprezentuje wysoki poziom zarządzania, kierując się zasadami etyki w prowadzeniu biznesu, tworząc bezpieczne, nowoczesne i konkurencyjne przedsiębiorstwo. Osiąga to, dzięki profesjonalizmowi zespołu, pasji tworzenia, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami. Dba o zrównoważony rozwój, inwestując w technologie, przyjazne środowisko oraz opracowując produkty ekologiczne. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu gospodarki niskoemisyjnej poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, pozwalających na poprawę efektywności gospodarowania surowcami i minerałami.

Na potwierdzenie opracowania innowacyjnych technologii firma może wyróżnić:
  • zgłoszeniem patentowym z dnia 24.09.2012 r. pod nr P.400884 pt.:

,,Sposób wytwarzania lekkiego pustaka wygłuszeniowego z wykorzystania produktu odpadowego w postaci uzdatnionej mieszanki popiołowo – żużlowej i lekki pustak wygłuszeniowy”

  • zgłoszeniem patentowym: z dnia 31.08.2015 r. pod numerem P. 413741 pt.:

,,Sposób wytwarzania betonowych, wibroprasowanych kształtek montażowych i betonowa, wibroprasowana kształtka akustyczna”.

Zapraszamy do współpracy.